АБАКА

АБАКА ж. зодческ. верхняя плита на капители колонны (на главе столпа), плат, плита, доска, накладка.

Современная энциклопедия 

АБАКАН →← АБАК

T: 0.160070398 M: 3 D: 3